Jan Hladil

Rezonatorius

„Rezonatorius“ yra iš mokslinio supratimo atsiradusių technologinių elementų ir filosofinių subtekstų dermė. Kaip matyti iš pavadinimo, įrenginys yra rezonatoriaus modelis. Reikia atkreipti dėmesį ne vien į techninius įrenginio aspektus – rezonatorius yra žmogaus egzistencijos metafora. Kiekvienas žmogus veikia kaip sociokultūrinis rezonatorius. Gyvendami suvokiame visus išorinius visuomenės veiksnius taip pat, kaip šis įrenginys. Reaguodami į atsiliepimus mes perduodame savo „atminties šviesą“, kurios išraiška yra žodžiai. .

☉ Šv. Kotrynos bažnyčia

Social Share