Žilvinas Stankevičius

Elektro Rūpintojėlis

Rūpintojėlis – susimąsčiusio, liūdnai parimusio, sėdinčio Kristaus figūra tradiciškai lietuvių buvo statoma miško ar pakelės koplytėlėse. Lietuvos dailės istorikas ir kritikas P. Galaunė netgi teigė, kad lietuviai laiko Rūpintojėlį savo tautos sielos kontempliacija. Taigi, jis - liaudies meno simbolis, kadaise buvęs ir vis dar esantis kažkur netoli mūsų... - Bet šiandien už lango XXI amžius, keičiasi gyvenimo tempas, keičiasi ne tik kai kurios vertybės, bet ir medžiagos, išraiškos formos. - Kodėl šiandien Rūpintojėlis, o ir pats koplytstulpis turi būti būtinai medinis? - Jei šiandieniniai lietuviai išlaisvėjo ir leidžia sau tikrai daugiau nei prieš 100 metų, kodėl šis liaudies meno simbolis turėtų būti toks liūdnas? - Jei lietuviai kasdien vis daugiau naudojasi technologijomis ir aplikacijomis, kodėl Rūpintojėlis negalėtų už juos ir pasimelsti? O kodėl nepabandžius? Mes siūlome ne tik susimąstyti, bet ir pridėti savo ranką, pasukti smagratį ir įsileisti Rūpintojėlį į Elektro amžių! “Elektro rūpintojėlio” kūrybinis kolektyvas pradėjo burtis aplink “Degančio žmogaus” ašį, kaskart pristatydami skirtingus projektus: kartais degančius, o kartais judančius ir mintis išjudinančius. Žilvinas Stankevičius (skulptorius, idėjos autorius), Jonas Dovydėnas (vadyba, komunikacija), Dominykas Šavelis ir Rokas Šleinius (gamyba), Mindaugas Talaikis (elektronika).

☉ Maironio g.

Social Share